Fremtidens By

Velkommen til Fremtidens By – en analyse og et værktøj fra Realdania By, hvor du kan danne dig et indtryk af tendenser og behov inden for fremtidens byudvikling. Realdania By har også udgivet et trykt hæfte om Fremtidens By.

Download hæftet "Fremtidens By" her (pdf).

Fremtidens By henvender sig til alle med interesse for byer og byudvikling som eksempelvis byplanlæggere, developere, arkitekter, politikere, embedsmænd, lokaludvalg, borgergrupper og privatpersoner.

Du kan bruge Fremtidens By, hvad enten du vil afprøve en vision for et område, udvikle en fra bunden eller bare søger generel inspiration om byer og byudvikling. Værktøjet giver hverken endegyldige beskrivelser af fremtidens byer eller standardløsninger til at udvikle dem men er tænkt som baggrundsviden og inspiration til en sammenhængende måde at forstå, bruge og udvikle byområder.

Værktøjet beskriver fremtidens by ud fra tre perspektiver:

Beboerne, byens struktur - og samfundets påvirkning.

God fornøjelse!

beboertyper
Byens beboere
Et nyt perspektiv på beboeranalyse, der via en overskuelig inddeling af byens beboere i fire typer giver inspiration til, hvilke beboertyper der fungerer bedst sammen i et specifikt område, og hvad der kan få dem til at flytte til området.
bytyper
Byens struktur
En opdeling af landets byer i syv hovedtyper, hvor potentiale og udfordringer for hver af typerne beskrives, og der gives mulighed for at sammenligne med andre bytyper og samtlige kommuner.
trends
Samfundets påvirkning
En beskrivelse af de vigtigste tendenser i samfundet opdelt i megatrends, hverdagstrends og bytrends, der forventes at have betydning for den enkelte by og byudvikling generelt.
Fremtidens by
Om analysen
“Fremtidens by” er en analyse, som Realdania By har udarbejdet for at inspirere og kvalificere arbejdet med
bæredygtig byudvikling og byomdannelse.